Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Święty Michał Archanioł Patron Sanktuarium
więcej >


Serdecznie zapraszamy na Uroczystość odpustową Matki Bożej Królowej Polski - 3 maja oraz na Nabożeństwa fatimskie!
więcej >>


Błogosławiony Bronisław Markiewicz Założyciel Zgromadzeń Michalickich 
więcej >

Cisi posiądą ziemię (por. Mt 5,5) – pozyskają ludzi. Pan Jezus poleca tę cnotę szczególnie, wskazując na siebie – “Uczcie się ode Mnie... “ (Mt 11,29). I na Maryi – obok czystości – ta cnota jaśnieje, przeto mówimy: uczyń nas cichymi i czystymi. Ciągle wołać będę do Maryi o tę cnotę (ZŻW 21 VII 1873)


Myśl Bł. Ks. Br. Markiewicza na dzień: 21 Maj 2019

Ogłoszenie - zamówienie na roboty budowlane

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”  obejmujące: przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa Michael”.

Wybrany wykonawca:
KONSORCJUM "SMAI ABM Wschód".Uczestnik Konsorcjum1: SMAI PWUPH Stanisław Kapel 31-153 Kraków ul. Szlak 26/26Uczestnik Konsorcjum2: ABM WSCHÓD Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Sanocka 17/2
Oferta wpłynęła w dniu 21.08.2018 roku godz. 14:00.Cena netto: 10 524 991,00 złVAT 8%: 841 999,29 zł Cena brutto: 11 366 990,29 zł”

Data publikacji 6 sierpnia 2018 roku

1.   Zamawiający:

Dom Macierzysty Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

38-430 Miejsce Piastowe

ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a

Telefon: +48 660 707 028, Fax:+48 13 433 92 62

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres strony internetowej: http://www.sanktuariummiejscepiastowe.pl/

NIP: 6841730740

Regon: 040075828

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie przekraczające wartość 50 tys. złotych netto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. z zachowaniem zasady konkurencyjności.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy niższym seminarium, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa Michael” w tym:

  1. Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium

a)  Roboty w zakresie rozbudowy – dobudowy nowego budynku

b)  Roboty w zakresie przebudowy – w istniejącym budynku

c)   Budowa łącznika

d)  Wykonanie instalacji wewnętrznych budynku

  1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

  1. Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium


a)  Roboty w zakresie rozbudowy – dobudowy nowego budynku

Stan surowy

-      roboty rozbiórkowe istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanym budynkiem,

-      roboty ziemne,

-      roboty fundamentowe,

-      wykonanie ścian i konstrukcji,

-      docieplenie stropu,

-      wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,

-      wykonanie podłogi na gruncie.

Roboty wykończeniowe

-      wykonanie ścianek działowych,

-      wykonanie tynków wewnętrznych,

-      warstwy podposadzkowe i posadzki,

-      okładziny ścian płytkami,

-      roboty malarskie,

-      montaż stolarki i ślusarki,

-      wykonanie sufitów podwieszonych,

-      wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej ścian i tynków w systemie ETICS,

-      dostawa i montaż dźwigu osobowego.

b)  Roboty w zakresie przebudowy – w istniejącym budynku

-      roboty rozbiórkowe,

-      wykonanie podbicia fundamentów,

-      wykonanie drenażu opaskowego.

c)   Budowa łącznika

Stan surowy

-      roboty ziemne,

-      roboty fundamentowe,

-      wykonanie konstrukcji parteru,

-      wykonanie konstrukcji piętra,

-      wykonanie konstrukcji II piętra,

-      wykonanie konstrukcji stalowej dzwonnicy,

-      wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu.

Roboty wykończeniowe

-      wykonanie ścianek działowych,

-      wykonanie tynków wewnętrznych,

-      warstwy podposadzkowe i posadzki,

-      roboty malarskie,

-      montaż stolarki i ślusarki,

-      wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej ścian i tynków w systemie ETICS.

d)  Wykonanie instalacji wewnętrznych budynku

Wykonanie instalacji klimatyzacji

-      montaż instalacji wentylacji – sala widowiskowa, garderoba, 2 sale konferencyjne, bar, strefa rekreacji, pralnia i kuchnia, sanitariaty i WC, pokoje,

-      montaż instalacji wyciągowo-nawiewnej – okap kuchenny,

-      dostawa i montaż układu chłodzenia.

Wykonanie instalacji sanitarnej

-      wykonanie instalacji z.w i c.w.u,

-      wykonanie izolacji rurociągów c.w.u.,

-      wykonanie kanalizacji sanitarnej,

-      wykonanie białego montażu,

-      montaż systemu odwodnienia tarasu i atrium,

-      wykonanie instalacji hydrantowej,

-      wykonanie sieci ciepłowniczej z zewnętrznej kotłowni,

-      wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

-      wykonanie instalacji gazowej.

Wykonanie instalacji elektrycznej niskoprądowej

-      montaż okablowania strukturalnego

-      wykonanie instalacji CCTV,

-      wykonanie instalacji TV,

-      wykonanie instalacji multimedialnych.

Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie

-      WLZ,

-      Rozdzielnica,

-      Tablica TP-1,

-      Tablica TP-2,

-      Tablica TP-3,

-      Tablica TP-4,

-      Rozdzielnica RR,

-      Rozdzielnica RSW,

-      Rozdzielnica RK,

-      Trasy kablowe,

-      Instalacja oświetleniowa,

-      Instalacja gniazd wtykowych,

-      Zasilanie urządzeń,

-      Instalacja odgromowa,

-      Połączenia wyrównawcze,

-      Oświetlenie sceniczne sala widowiskowa – okablowanie,

-      Nagłośnienie sala widowiskowa – okablowanie,

-      Nagłośnienie sala konferencyjna – okablowanie,

-      Instalacja oświetlenia scenicznego i nagłośnienia – okablowanie,

-      Rozdzielnica GR,

-      Układanie przewodów grzejnych,

-      Instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych,

-      Oświetlenie zewnętrzne,

-      Pomiary.


  1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku

-      przygotowanie terenu (przeniesienie kapliczki),

-      ukształtowanie terenu i budowa chodników.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

  1. Zapytanie ofertowe (plik)
  2. Załączniki do zapytania ofertowego (plik)
  3. Formularz oferty (plik)
  4. Załączniki do formularza oferty(plik)


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.