Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Święty Michał Archanioł Patron Sanktuarium
więcej >


Serdecznie zapraszamy na Uroczystość odpustową Matki Bożej Królowej Polski - 3 maja oraz na Nabożeństwa fatimskie!
więcej >>


Błogosławiony Bronisław Markiewicz Założyciel Zgromadzeń Michalickich 
więcej >

Ja najniższy ze wszystkich ludzi na świecie. Daj mi, Panie, to czuć z całego serca. Ja nic – tylko łaska Boża robi we mnie. Ja mniej aniżeli nic. Przeto czemu się sprzeciwia umysł mój, gdy mnie spotyka pogarda. Dla mnie nie ma tu na ziemi pogardy odpowiedniej. (ZŻW, 31 VII 1869).


Myśl Bł. Ks. Br. Markiewicza na dzień: 22 Październik 2018

Ogłoszenie - zamówienie na roboty budowlane

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”  obejmujące: przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa Michael”.

Wybrany wykonawca:
KONSORCJUM "SMAI ABM Wschód".Uczestnik Konsorcjum1: SMAI PWUPH Stanisław Kapel 31-153 Kraków ul. Szlak 26/26Uczestnik Konsorcjum2: ABM WSCHÓD Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Sanocka 17/2
Oferta wpłynęła w dniu 21.08.2018 roku godz. 14:00.Cena netto: 10 524 991,00 złVAT 8%: 841 999,29 zł Cena brutto: 11 366 990,29 zł”

Data publikacji 6 sierpnia 2018 roku

1.   Zamawiający:

Dom Macierzysty Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

38-430 Miejsce Piastowe

ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a

Telefon: +48 660 707 028, Fax:+48 13 433 92 62

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres strony internetowej: http://www.sanktuariummiejscepiastowe.pl/

NIP: 6841730740

Regon: 040075828

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie przekraczające wartość 50 tys. złotych netto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. z zachowaniem zasady konkurencyjności.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy niższym seminarium, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa Michael” w tym:

  1. Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium

a)  Roboty w zakresie rozbudowy – dobudowy nowego budynku

b)  Roboty w zakresie przebudowy – w istniejącym budynku

c)   Budowa łącznika

d)  Wykonanie instalacji wewnętrznych budynku

  1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

  1. Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium


a)  Roboty w zakresie rozbudowy – dobudowy nowego budynku

Stan surowy

-      roboty rozbiórkowe istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanym budynkiem,

-      roboty ziemne,

-      roboty fundamentowe,

-      wykonanie ścian i konstrukcji,

-      docieplenie stropu,

-      wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,

-      wykonanie podłogi na gruncie.

Roboty wykończeniowe

-      wykonanie ścianek działowych,

-      wykonanie tynków wewnętrznych,

-      warstwy podposadzkowe i posadzki,

-      okładziny ścian płytkami,

-      roboty malarskie,

-      montaż stolarki i ślusarki,

-      wykonanie sufitów podwieszonych,

-      wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej ścian i tynków w systemie ETICS,

-      dostawa i montaż dźwigu osobowego.

b)  Roboty w zakresie przebudowy – w istniejącym budynku

-      roboty rozbiórkowe,

-      wykonanie podbicia fundamentów,

-      wykonanie drenażu opaskowego.

c)   Budowa łącznika

Stan surowy

-      roboty ziemne,

-      roboty fundamentowe,

-      wykonanie konstrukcji parteru,

-      wykonanie konstrukcji piętra,

-      wykonanie konstrukcji II piętra,

-      wykonanie konstrukcji stalowej dzwonnicy,

-      wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu.

Roboty wykończeniowe

-      wykonanie ścianek działowych,

-      wykonanie tynków wewnętrznych,

-      warstwy podposadzkowe i posadzki,

-      roboty malarskie,

-      montaż stolarki i ślusarki,

-      wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej ścian i tynków w systemie ETICS.

d)  Wykonanie instalacji wewnętrznych budynku

Wykonanie instalacji klimatyzacji

-      montaż instalacji wentylacji – sala widowiskowa, garderoba, 2 sale konferencyjne, bar, strefa rekreacji, pralnia i kuchnia, sanitariaty i WC, pokoje,

-      montaż instalacji wyciągowo-nawiewnej – okap kuchenny,

-      dostawa i montaż układu chłodzenia.

Wykonanie instalacji sanitarnej

-      wykonanie instalacji z.w i c.w.u,

-      wykonanie izolacji rurociągów c.w.u.,

-      wykonanie kanalizacji sanitarnej,

-      wykonanie białego montażu,

-      montaż systemu odwodnienia tarasu i atrium,

-      wykonanie instalacji hydrantowej,

-      wykonanie sieci ciepłowniczej z zewnętrznej kotłowni,

-      wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

-      wykonanie instalacji gazowej.

Wykonanie instalacji elektrycznej niskoprądowej

-      montaż okablowania strukturalnego

-      wykonanie instalacji CCTV,

-      wykonanie instalacji TV,

-      wykonanie instalacji multimedialnych.

Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie

-      WLZ,

-      Rozdzielnica,

-      Tablica TP-1,

-      Tablica TP-2,

-      Tablica TP-3,

-      Tablica TP-4,

-      Rozdzielnica RR,

-      Rozdzielnica RSW,

-      Rozdzielnica RK,

-      Trasy kablowe,

-      Instalacja oświetleniowa,

-      Instalacja gniazd wtykowych,

-      Zasilanie urządzeń,

-      Instalacja odgromowa,

-      Połączenia wyrównawcze,

-      Oświetlenie sceniczne sala widowiskowa – okablowanie,

-      Nagłośnienie sala widowiskowa – okablowanie,

-      Nagłośnienie sala konferencyjna – okablowanie,

-      Instalacja oświetlenia scenicznego i nagłośnienia – okablowanie,

-      Rozdzielnica GR,

-      Układanie przewodów grzejnych,

-      Instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych,

-      Oświetlenie zewnętrzne,

-      Pomiary.


  1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku

-      przygotowanie terenu (przeniesienie kapliczki),

-      ukształtowanie terenu i budowa chodników.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

  1. Zapytanie ofertowe (plik)
  2. Załączniki do zapytania ofertowego (plik)
  3. Formularz oferty (plik)
  4. Załączniki do formularza oferty(plik)


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.