Lista Aktualności

Jedni drugich brzemiona noście


„Jedni drugich brzemiona noście” W dniach 8 - 10 marca 2013 roku odbyły się II Rekolekcje Trzeźwościowe w Miejscu Piastowym, które prowadzili ks. Jan Seremak i ks. Zbigniew Suchy.

• Wzięło w nich u dział 160 osób z 34 miejscowości z 4 diecezji.
• Wśród uczestników było 36 małżeństw, 9 rodzin i 23 dzieci.
• Jednym z owoców rekolekcji jest 30 złożonych deklaracji Krucjaty
• Wyzwolenia Człowieka, w tym 12 do końca trwania.Niech ten święty czas rekolekcji i dar wspólnoty w poszukiwaniu dróg wyjścia z nałogów i zniewoleń, w podjętych zobowiązaniach i postanowieniach trwa w codziennym odnajdywaniu Pana Boga.
Organizatorami rekolekcji było Zgromadzenie Księży Michalitów i Sióstr Michalitek 
oraz Towarzystwo Powściągliwość i Praca w Miejscu Piastowym.


Bogu Wszechmogącemu niech będą dzięki, za święty czas II Rekolekcji Trzeźwościowych,które odbyły w dniach 8-10 marca 2013 w Miejscu Piastowym. Wzięło w nich udział 160 osób co daje ogromną radość, że coraz więcej osób szuka pomocy i ratunku dla swoich bliskich i siebie przez wstawiennictwo Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza.  Dziękujemy Panu za dobrych kapłanów: ks. Jana Seremaka i ks. Zbigniewa Suchego, którzy swoim słowem, obecnością i pomocą, służyli nam w poznawaniu siebie nawzajem, zachętą do modlitwy, prowadzeniem konferencji, głoszeniem słowa Bożego i sprawowaniem Sakramentów Świętych. Doświadczyliśmy ogromnej życzliwości i pięknej gościnności ze strony Sióstr Zgromadzenia św. Michała, które otworzyły nam drzwi swojego klasztoru i zaprosiły do kaplicy przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Klękaliśmy u jej stóp, zawierzając Dobrej Matce nasze troski,zmartwienia, siebie, nasze rodziny, oraz tych , którzy potrzebują naszego wsparcia i modlitwy. Wielkim darem była konferencja wygłoszona przez siostrę Mariolę pt: Szkoła Modlitwy, w której usłyszeliśmy o pokornej modlitwie , która powinna cechować chrześcijanina. ,,Nie wymagaj od Boga , by spełnił Twoje prośby, lecz ufaj że Bóg wie czego Tobie potrzeba. Trwaj na modlitwie i bądź wierny.”                                                                                                                                                

,,Jedni drugich brzemiona noście” to zawołanie jest dla nas wskazówką, że nie możemy pozostawiać naszych bliźnich w potrzebie. Oni potrzebują nas, naszej wiary, chciejmy być przyjaciółmi paralityka, który sam nie może udać się do Pana Jezusa –Uzdrowiciela po to by prosić: o łaskę zdrowia, o siły by powstać z nałogu, lub zniewolenia. Podejmujemy się tego zadania my: rodzice, żony, babcie , siostry, by pomagać naszym bliskim, by pomimo trudu i wielu przeszkód, szukać drogi która zaprowadzi do Jezusa. Te rekolekcje t o jedna z tych dróg, którą wybieramy świadomie, by kroczyć za nauką Jezusa. Wraz z mężem udaliśmy się na te dni skupienia z myślą i pragnieniem w sercu pomocy naszemu synowi , który popadł w chorobę alkoholową. Powierzyliśmy Panu Bogu nasze zatroskanie i niepokój o Jego przyszłość. Choć codzienność jest trudna i często zło wychodzi ze zdwojoną siłą, to my czujemy się mocniejsi, wiarą i ufnością, że dobry Bóg nie pozwoli zmarnować się dziecku. Przez ten krzyż codzienności otrzymaliśmy łaskę głębszego poznania Miłosierdzia Bożego, łaskę pogłębienia swojej wiary, umocnienia naszego małżeństwa, ufności i zawierzenia św. Michałowi , który wspiera nas w walce ze złem. Składaliśmy hołd Panu Bogu i dziękczynienie za naszych trzech pozostałych synów, którzy są naszą radością i chlubą. Jako rodzice oddajemy ich w opiekę Maryi, aby kierowała ich życiem, by podążali drogą wiary. Doświadczyłam jak ogromną moc ma modlitwa w grupie, wsparcie osób, które rozumieją ból i niepokój o drugiego człowieka a zarazem modlitwa wspólnotowa otwierająca nasze serca na problemy innych ludzi. Przez to chcemy stawać się lepsi, pochylając z pokorą głowę przed obliczem Pana. Tak mnie skrusz,Tak mnie złam,Tak mnie wypal Panie Byś został tylko Ty,na zawsze Ty. Owocem rekolekcji jest wyciszenie emocji i inne spojrzenie na problemy, które wcześniej wydawały się nie do rozwiązania. ,,Wszystko mogę w Tym , Który mnie umacnia”. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do wszystkich osób, którzy w różny sposób przyczynili się do zorganizowania tego czasu łaski, ogromnym nakładem pracy, poświęconego czasu i serca okazanego bliźnim. Serdeczne „Bóg Zapłać”.Szczęść Boże.

Zofia i Wojciech.Lubatówka


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.