Lista Aktualności

UROCZYSTE TE DEUM ZA DAR PEREGRYNACJI

W każdy wtorek, w Sanktuarium św. Michała Archanioła i błogosławionego Br. Markiewicza, zwracamy się w modlitwie do Wszechmogącego Boga poprzez wstawiennictwo św. Michała Archanioła. W pierwszy wtorek, do modlitwy o uwolnienie od uzależnień i zniewoleń, po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, dołączona była modlitwa i włożenie rąk przez kapłanów na wszystkich wiernych pragnących takiej modlitwy wstawienniczej.

W dniu dzisiejszym, w pierwszy wtorek miesiąca października 2014 roku, została w kaplicy św. Michała Archanioła umieszczona figura, peregrynująca po Polsce w pierwszych miesiącach tego niezwykłego religijnego wydarzenia. Naprawę i odnowienie figury dokonały Siostry Karmelitanki w Tarnowie. Umieszczenie tej figury na miejscu poprzedniej /złocistej/ oraz pragnienie podziękowania Panu Bogu za dar peregrynacji, wpłynęło na przyjęcie następującego porządku na dzisiejszy wieczór i na każde kolejne pierwsze wtorki miesiąca: O godz. 18.00 Godzinki o św. Michale Archaniele; uroczyste wejście ze sztandarem Honorowej Straży św. Michała Archanioła; nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem; modlitwa i włożenie rąk na wiernych przez kapłanów; Msza św. z okolicznościowym kazaniem. Dzisiaj ks. Jan w kazaniu wyraźnie nawiązał do artykułu, który ukazał się w ostatnim Zwiastunie Sióstr Michalitek.Oto treść tego artykułu:
Monument o całkowitej wysokości 5 metrów, został umieszczony w Ogrodach Watykańskich w pobliżu budynku Zarządu Państwa Watykańskiego.

Kardynał Giovanni Lajolo, emerytowany przewodniczący  Zarządu Państwa Watykańskiego, w swoim przemówieniu zilustrował znaczenie tego nowego pomnika, podkreślając, że z woli papieża Franciszka,  na podstawie cokołu  zostały umieszczone herby obydwu papieży: Franciszka i Benedykta XVI. 

Artyście przyświecała  koncepcja sztuki, jako odbicie piękna, którym Bóg napełnił stworzenie, w sposób szczególny istoty utworzone na Swój obraz i podobieństwo.  Istota ludzka jest najbliższa w skali istnień, do stworzeń anielskich. Dlatego Archanioł Michał jest pokazany w postaci ludzkiej o rysach bohatera, natomiast szatan, przez niego zwyciężony, jest przedstawiony jako postać tej samej wielkości, ale zeszpecona, przewrócona pod jego stopami. W ten sposób  uwydatnia się stan łaski z jednej strony, a z drugiej, zepsute przeobrażenie na skutek  grzechu.

Artysta zaprojektował figurę Archanioła w rzeźbie,  jako postać  ludzką o rysach bohatera,  w akcie przebijania włócznią, na której wierzchołku jest napis „KTÓŻ JAK BÓG?”.  Dominująca pozycja Archanioła na globie ziemskim pokazuje, że jego opieka rozciąga się na wszystkie narody ziemi i wszechświat, gdzie, jak głosi wstęga opasująca glob ziemski: „et portae inferi non praevalebunt” (bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18)), zgodnie z obietnicą uczynioną przez Jezusa Piotrowi, czyli bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła. Symbolem Kościoła  jest ręka położona specjalnie na wstędze, która opasuje glob ziemski, żeby wskazać  tego, któremu zostały powierzone klucze Królestwa Niebieskiego. Ręka (autentyczna dłoń kardynała Giovanni Lajolo) jest dłonią Chrystusa, wcieloną w Kościół, w kapłana i w człowieka, który pełni Wolę Bożą.

To odniesienie do obietnic  Jezusa i które dotyczą przyszłych losów Kościoła, od jego założenia aż do czasów, dokąd trwać będzie walka z szatanem, tłumaczy tę specjalną prośbę Papieża o pomoc i opiekę św. Michała, obrońcy praw Bożych, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę szczególny i trudny  moment, w którym żyje zarówno Kościół, jak i współczesne społeczeństwo. 

Papież Franciszek podczas inauguracji powiedział m.in.: W Ogrodach Watykańskich znajduje się wiele dzieł sztuki, ta, którą dziś dołączymy, zajmuje miejsce szczególne, zarówno ze względu na położenie, jak też z racji znaczenia, jakie wyraża. Rzeczywiście, to nie jest tylko piękne dzieło, ale zaproszenie do refleksji i modlitwy, która wpisuje się dobrze w Rok Wiary.  Michael - znaczy Któż jak Bóg- jest zwycięstwem prymatu Boga, Jego transcendencji i potęgi. Michał walczy, ażeby przywrócić sprawiedliwość Bożą, broni Lud Boży od jego nieprzyjaciół, a przede wszystkim od największego nieprzyjaciela – szatana. I św. Michał zwycięża, ponieważ w nim jest Bóg, który działa. Ta rzeźba mówi nam, że zło zostało zwyciężone, oskarżyciel jest zdemaskowany, jego głowa jest zmiażdżona, ponieważ odkupienie  dokonało się raz na zawsze  w Krwi Chrystusa. Jeśli nawet szatan zawsze próbuje zranić  (zadrasnąć) twarz Archanioła i twarz człowieka, Bóg jest silniejszy, Jego jest zwycięstwo i Jego odkupienie jest ofiarowane każdemu człowiekowi. W drodze i w próbach życia nie jesteśmy sami, towarzyszą nam i wspomagają nas Aniołowie Boży, którzy ofiarują swoje skrzydła, żeby nas wspomagać w zwyciężaniu niebezpieczeństw, żeby móc latać (szybować)  ponad tą rzeczywistością, która może przytłaczać nasze życie i ściągać w dół. Poświęcając Państwo Watykańskie św. Michałowi Archaniołowi, prosimy go, żeby nas chronił od złego i wyrzucił go na zewnątrz. 

Zgodę na wykonanie statuy Św. Michała wyraził w czasie swego pontyfikatu Papież Benedykt - stąd jego  obecność  na uroczystości poświęcenia oraz racja umieszczenia jego herbu obok herbu papieża Franciszka. Ogłoszony został międzynarodowy konkurs na projekt. Komisja ekspertów pod przewodnictwem prof. Antonio Paolucci – dyrektora Muzeów  Watykańskich - oceniła najwyżej projekt artysty Giuseppe Antonio Lomuscio, u którego kard. G. Lajolo zamówił wykonanie tego pomnika. Sam artysta urodził sie w mieście Canosa (region Puglia), a w  tej chwili mieszka w Trani - ten sam region Włoch, na terenie którego znajduje się również najstarsze sanktuarium św. Michała - Monte Sant’Angelo. Cały region Puglii znajduje się pod szczególną opieką  św. Michała Archanioła - niektórzy komentatorzy upatrują także w tym zbiegu okoliczności pewien znak. /koniec cytatu/

Mamy nadzieję, że i w naszym Sanktuarium znak figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano okaże się znakiem błogosławionym.


ks. Jan Seremak


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.