Lista Aktualności

Alleluja, Alleluja!

Drodzy Internauci!

Męka i śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przeżywana podczas nabożeństw i uroczystości Wielkiego Tygodnia wprowadza nas w największy – nadprzyrodzony cud: w tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa.

W świetle tej tajemnicy, rozważając zbawczą Mękę Jezusa, wchodzimy w zasięg radykalnego wyznania miłości Boga względem każdego człowieka, podejmując wezwania Prawa Bożego i radykalizmu Ewangelii świętej. To daje nam nadzieję na uczestnictwo w cudownym zmartwychwstaniu, wprowadzającym nas do grona świętych i błogosławionych.

W tym roku przeżywamy jubileusz stulecia narodzin dla nieba naszego Ojca Założyciela, błogosławionego ks. Br. Markiewicza. Dzień Jego śmierci był dniem „dobrej śmierci", gdyż po trudach bardzo powściągliwego, pracowitego i świętego życia, wszedł do radości zmartwychwstania.

Na nasze „dni dobrej śmierci" pozostawił nam modlitwę:

„Proszę Cię, Panie mój, miłości moja i jedyne Dobro moje,

 przez Twoje Święte Rany i bolesną śmierć Twoją oraz Twoje zmartwychwstanie,

abym umarł w łasce i miłości Twojej.

Jezu, Synu Boży, któryś umarł za mnie, miej litość nade mną i zbaw Mnie! ...

O Jezu ukrzyżowany, przyjmij mnie w godzinę śmierci w Swoje ramiona. W ręce Twoje polecam ducha mego.

Tobie Panie zaufałem, niech nie będę zawstydzony na wieki".

Przeżywając Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa, trzeba prosić Zmartwychwstałego o „dzień dobrej śmierci", aby nasza radość w wieczności była również pełna.

Z Sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza, inaugurując naszą stronę internetową, ślemy Wam serdeczne życzenia wielkanocne: zdrowia, szczęścia i ewangelicznej radości, a ponad wszystko obfitości łask Bożych, które pomogą Wam wytrwale pełnić tutaj na ziemi świętą wolę Bożą. Niechaj Wam towarzyszą słowa pięknej, śpiewanej modlitwy wielkanocnej:

„Przez Twe święte zmartwychwstanie,

Z grzechów powstać daj nam Panie,

Potem z Tobą królowanie. Alleluja, Alleluja!!!"

                                                                       

 

 

 

Ks. Antoni Tyniec CSMA

Przełożony Domu Macierzystego Księży Michalitów 

w Miejscu Piastowym

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.