Przygotowanie do małżeństwa: katechezy przedmałżeńskie

Katechezy Przedmałżeńskie dla NarzeczonychKatechezy w formie rekolekcji, są skierowane dla narzeczonych, którzy pragną się dobrze przygotować do małżeństwa sakramentalnego.

DLA KOGO ?


Katechezy wychodzą naprzeciw tym, którzy z różnych przyczyn: np. rodzaju pracy, wyjazdów za granicę, itp. … nie mogą uczestniczyć w katechezie w swojej parafii.


GDZIE ?


Katechezy odbędą się w Katolickim Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie – Polanka, ul. Ks. Decowskiego 41
www.katolickiecentrumkrosno.pl
Rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00, zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.00.


CZEGO DOTYCZĄ ?


Program obejmuje: zajęcia z prawa kanonicznego, teologii oraz psychologii małżeństwa i rodziny, świadectwa małżeństw, wspólne rozmowy narzeczonych, filmy, dyskusje oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.Odpowiedzialne rodzicielstwo,metody rozpoznawania płodności i antykoncepcja.CO DAJĄ ?


Możliwość uświadomienia sobie odpowiedzialności z podjętej decyzji jaką jest małżeństwo sakramentalne oraz zbliżenie się do Pana Boga i Matki Najświętszej. Ich pomocy najbardziej potrzebujemy w decydujących momentach naszego życia.


ZAPEWNIAMY


Materiały dla narzeczonych, poczęstunek (kawa, herbata, ciasteczko), w piątek kolacja, w sobotę obiad i kolacja, w niedzielę poczęstunek na zakończenie.

Katechezy kończą się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej. Nie zwalniają one z uczestnictwa w katechezach przedślubnych w poradni rodzinnej. Zajęcia prowadzą: ksiądz i świeccy doradcy rodzinni. Lekarze.


Cena rekolekcji wynosi 100 zł - od osoby

Zapisy pod nr telefonu 504 915 828 lub e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
Przy zgłoszeniu proszę podać:
• Nazwisko i imię narzeczonego, narzeczonej
• Miejsce zamieszkania, parafię
• Numer kontaktowy


Katechezy Przedmałżeńskie dla Narzeczonych - Terminarz na 2015 rok

· 24 - 26 kwietnia

· 15 - 17 maj

· 17 - 19 lipiec

· 18 - 20 wrzesień

· 16 - 18 październik

· 20 - 22 listopad

Katechezy w formie rekolekcji, są skierowane dla narzeczonych, którzy pragną się dobrze przygotować do małżeństwa sakramentalnego.

Nie zapewniamy noclegu

Dalsze terminy będą podawane w zależności od ilości zgłoszeń.
Katechezy Przedślubne dla Narzeczonych

Przy Sanktuarium św. Michała Archanioła
Miejsce Piastowe – ul. Ks. Br. Markiewicza 25a
II poniedziałek godz. 16.00


Narzeczeni powinni zgłosić się w poradni na ok. 6 miesięcy przed
planowanym ślubem, celem zrealizowania ostatniego etapu
przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Porady dla Małżonków


Miejsce Piastowe – ul. ks. Br. Markiewicza 25a


I i III czwartek miesiąca godz. 16.00 – 18.00

> Naturalne planowanie rodziny

> Komunikacja małżeńska

> Problemy rodzinne i uzależnienia


Bliższe informacje można uzyskać pod
numerami tel:

Doradcy życia rodzinnego:

Małgorzata i Tadeusz Rygalik  tel. 512 713 824

                                              tel. 512 713 825

Anna Fara                               tel. 669 417 246


Teresa Mazur                          tel.  504 915 828
Katechezy przedślubne odbywają się przez cały rok kalendarzowy.


Katechezy Przedmałżeńskie

Organizowane w formie rekolekcji

Jest to weekendowa katecheza, prowadzona w formie rekolekcji zamkniętych. Rozpoczyna się w piątek o godz.18.00 a kończy w niedzielę ok. 13.00 obiadem i rozdaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu.
Ośrodek rekolekcyjny w Wybrzeżu k. Dubiecka Bliższych informacji udziela Ks. Lesław Pelc – tel. 601-874-450
Ośrodek rekolekcyjny w Rzepedzi.
Bliższych informacji udziela Ks. Janusz Łuc – tel. 606-701-862Modlitwa za moją przyszłą żonę...

Panie, proszę Cię za moją Najmilszą!
Błogosław jej. Spraw, by jej było ze mną dobrze.
Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził.
Rozwiń ją do miłości dojrzałej.
Przygotuj do roli żony i matki.
Daj, żeby była szczęśliwa, żeby się mogła na mnie oprzeć.
Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i duchowo bogatszą do wiecznego szczęścia.
Dopomóż mi osłonić jej niewinność.
Chroń ją od pokus.
Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną od Ciebie.
Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia miłości.
Daj jej postawę ofiarną.
Niech będzie dobra, niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi bezbronnymi.
Odkryj przed nią cud macierzyństwa.
Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom.
Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie.
Niech się nie czuje ograniczona obowiązkami żony i matki,
lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście.
Spraw, żeby była cierpliwa i cicha,
żeby umiała nieść Boży pokój i łagodziła spory.
Matko, niech naśladuje Ciebie i jak Ty,
wypełnia Boże plany.
Amen.


Modlitwa za mojego przyszłego męża...

Boże Ojcze! Postawiłeś na mej drodze mężczyznę, któremu oddałam moje serce i z którym chcę na zawsze związać mój los.
Czuwaj nad moim Ukochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w Tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość.
Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.
Daj mu mężne serce, żeby się nie obawiał trudności, lecz przełamywał je w imię Twoje.
Daj mu siłę, aby potrafił władać sobą i domem, którego będzie głową.
Uformuj w nim postawę ojcowską, żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu powierzysz.
Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi.
Niech odważnie stanie w obronie każdego poczętego życia.
Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie.
Święty Józefie, Patronie mężczyzn!
Broń mego Umiłowanego od pokus fałszywej męskości.
Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkować własne ciało służbie prawdziwej miłości.
Naucz go kochać miłością czerpaną od Ciebie.
Chroń go od alkoholizmu. Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na tym, któremu powierzam mój los.
Naucz go obowiązkowości i troski o zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem.
Niech będzie mu ze mną dobrze.
Spraw, aby mi był wierny, żeby potrafił się oprzeć pokusie zdrady i dotrzymał swoich przyrzeczeń.
Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.
Amen.Przygotowanie do małżeństwa


DALSZE
Przygotowanie dalsze do małżeństwa rozpoczyna się już w okresie wczesnego dzieciństwa. Rodzina jest najważniejszym środowiskiem dla kształtowania się charakteru, dojrzałej woli i uczuciowości oraz nabywania cnót społecznych. Rodzice są pierwszymi katechetami i nauczycielami wiary i życia, dlatego poprzez własny przykład wdrażają swoje dzieci do postawy szacunku i miłości do Boga i drugiego człowieka, właściwego przeżywania płciowości, zwracając szczególną uwagę na wartość czystości w każdym stanie powołania.


BLIŻSZE
Przygotowanie bliższe do małżeństwa obejmuje młodzież od 16 roku życia do czasu narzeczeństwa. Mają na niego wpływ: wychowanie w szkole, oddziaływanie katechetyczne, przynależność do grup rówieśniczych. Jego nurtem formacyjnym jest przede wszystkim parafialna katecheza przedmałżeńska, która obowiązuje młodzież pozaszkolną, tj. taką, która ukończyła dany poziom edukacji lub zrezygnowała z kontynuowania jej.
Synod zaleca, aby w parafiach, w których liczba wiernych sięga powyżej trzech tysięcy, katechezę przedmałżeńską organizować tak często, jak wymagają tego potrzeby lokalne, ale nie rzadziej niż raz do roku. W parafiach mniejszych może ona odbywać się co dwa lata. Informacje o odbywającym się przygotowaniu do małżeństwa duszpasterze podają do wiadomości wiernych w ogłoszeniach, a ponadto często zamieszczane są na stałe w przykościelnej gablotce informacyjnej.
Nikt nie powinien się zwalniać od uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej obejmującej 15 spotkań ewangelizacyjno-katechetycznych, według obowiązującego programu diecezjalnego. Młodzież akademicka i żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, uczestniczą w katechezie przedmałżeńskiej w miejscu swojego pobytu. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach duszpasterze są zobowiązani w sumieniu do indywidualnego przygotowania kandydatów do małżeństwa.


BEZPOŚREDNIE
Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa czyli katecheza przedślubna realizuje się pod kierunkiem własnego proboszcza w parafii oraz w poradni życia rodzinnego. Wyraźnym znakiem dojrzałości tego etapu są zaręczyny, zawarte na około 6 miesięcy przed ślubem. W tym czasie, a ostatecznie przynajmniej na 3 miesiące poprzedzające zawarcie małżeństwa, konieczna jest katecheza przedślubna dla narzeczonych. Odbywa się ona w naszej archidiecezji w dekanalnych poradniach życia rodzinnego. Jednoczenie odbywające się spotkania w kancelarii parafialnej, mają na celu sporządzenie protokołu przedślubnego, sprawdzenie stanu przygotowania do zawarcia małżeństwa oraz przygotowanie liturgiczne.
Inną formą przygotowania narzeczonych do małżeństwa są Wieczory dla zakochanych, organizowane metodą rekolekcji, Spotkań Małżeńskich. Cykl spotkań trwa 8 tygodni i odbywa się w małej grupie. Konieczne jest więc wcześniejsze zgłoszenie. W naszej archidiecezji  spotkania te odbywają się w Jarosławiu przy parafii pw. Matki Bożej Bolesnej (OO. Dominikanie).
Okres narzeczeństwa jest ostatnim etapem dojrzewania wiary. Trzeba się więc dużo w tym czasie modlić: o dobre rozeznanie i wybór. Momenty życiowych decyzji nie mogą być improwizowane. Na zakończenie katechezy przedślubnej narzeczeni powinni odnowić się duchowo, np. poprzez udział w dniu skupienia lub rekolekcjach zamkniętych, a przynajmniej przez dobrze przygotowaną i przeżytą spowiedź.


Dokumenty, które należy przedłożyć księdzu proboszczowi w parafii
jednego z narzeczonych:
1. świadectwo chrztu (z adnotacją o bierzmowaniu lub:),
2. świadectwo bierzmowania,
3. świadectwo ukończenia katechizacji w szkołach,
4. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
5. zaświadczenie ukończenia katechezy przedślubnej,
6. poświadczenie o odbyciu spowiedzi przedślubnej,
7. zaświadczenie z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
8. dyspensę Ordynariusza i zezwolenie sądu opiekuńczego dla nieletnich (przed 18 rokiem życia)
Uwaga: Dokumenty nr 1 i 7 powinny mieć datę nie wcześniejszą niż sprzed 3 miesięcy.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.